facebook tracking
Scroll to content

Vi ska få företag och organisationer att ta vara på individers styrkor och anpassa tjänsterna utifrån människorna istället för tvärtom.

Bengt Libäck VD, Testhuset

Vår rekryteringsprocess

Efter att ansökningstiden gått ut går vi igenom alla inkomna ansökningar utifrån kravprofilen för den aktuella tjänsten. 

De kandidater vi väljer ut till Urval 1 kontaktas och blir tilldelade test och analys, som är ett av våra urvalsverktyg.

Utifrån testresultaten kallas de som matchar kravprofilen till Intervju 1 hos oss på Testhuset. Där även återkoppling och diskussion ges på testresultaten. Vilket också blir vårt Urval 2.

Efter Intervju 1 har vi tillsammans med kund dialog om vilka kandidater som går vidare till Intervju 2 hos dem. 

Efter Intervju 2 går vi på Testhuset igenom slutkandidaternas testresultat och analyser med kund för att lyfta kandidaternas styrkor kopplat till tjänsten. 

Referenser tas efter dialog med slutkandidaten inför avtalsskrivning.

Besked om Nej tack sker löpande i processen.

Vi har många olika kunder vilket gör att vi kan erbjuda tjänster inom flera branscher. Glöm därför inte att connecta med oss så att du inte missar din nästa jobbmöjlighet!

Karlbergsgatan 4
652 24 Karlstad Vägbeskrivning info@testhuset.com 010 – 330 99 95

Göteborg

Kungsportsavenyen 21
411 36 Göteborg Vägbeskrivning info@testhuset.com 010 - 330 99 95

Karlskoga

Noravägen 1
691 53 Karlskoga Vägbeskrivning info@testhuset.com 010 - 330 99 95

Stockholm

Kungsgatan 60
111 22 Stockholm Vägbeskrivning info@testhuset.com 010 – 330 99 95

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor